O-ringar i VMQ

Hem » O-ringar i VMQ
VMQ, även känt som silikon, har en temperaturtålighet i luft från -50°C till +210°C och i vatten från -50°C till +110°C. Materialet används vanligtvis för applikationer med luft, vatten och gas, även vid både mycket låga och mycket höga temperaturer. Det är resistent mot atmosfäriska ämnen, åldrande och har mycket goda dielektriska egenskaper. Materialet har resistens mot oxiderande ämnen, utspädda saltlösningar, utspädda syror, aminer, ozon, ultravioletta strålar, bromsvätskor (dock ej bensinbaserade), motoroljor med låg aromathalt, vegetabiliska och animaliska oljor. Däremot har det ingen resistens mot alifatiska och aromatiska kolväten, starka baser, överhettad ånga eller motoroljor med hög aromathalt.
EGENSKAPER
- Temperaturtålighet: Klarar temperaturer i luft från -50°C till +210°C och i vatten från -50°C till +110°C.
- Används för applikationer med luft, vatten och gas vid både extremt låga och höga temperaturer.
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN
  • FDA
  • EC1935/2004
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation