Teknikprodukter strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och en god affärsetik. Vi värderar allas säkerhet och respekterar alla som på något sätt påverkas av vår verksamhet.

Genom vår ägarkoncern Addtech erbjuder Teknikprodukter därför en visselblåsartjänst som kan användas för att uppmärksamma oss om något inte hanteras i linje med våra värderingar och vår uppförandekod.

Följ länken för att komma till Addtechs externa partner som garanterar anonymitet: https://report.whistleb.com/sv/addtech