Kvalitetsarbete och miljöpolicy

Hem » Om oss » Kvalitetsarbete och miljöpolicy
KVALITETSPOLICY
Teknikprodukter är mycket mer än sina produkter. Vid varje affärstillfälle skickar vi med allt det där som är värdefullt, men som inte syns, till exempel service i världsklass, rådgivning och 100% engagemang.
  • Vår flexibilitet är nyckeln till att välja rätt produkt och skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Med fokus på rätt kvalitet tror vi på att våra kunders behov styr våra rekommendationer.
  • Vi strävar alltid efter att minimera risken för fel i produktionen eller hos produkten genom vår djupa kunskap och nära relationer med våra kunder.
  • För att säkerställa snabba, säkra och effektiva leveranser har vi utvecklat en logistik som är smidig från förfrågan till leverans. Detta möjliggör korta leveranstider med mycket hög precision, vilket är en av våra styrkor.
  • Vår kvalitetspolicy innebär även att vi skall eftersträva att infria förväntningar från våra anställda, våra leverantörer, våra kunder och våra ägare.

Miljöarbete

MILJÖPOLICY
Teknikprodukters strävan är att erbjuda lösningar och produkter som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom förebyggande av föroreningar och minskad energiförbrukning.

Exempelvis ökad livslängd på produkten, minskad friktion, minskad användning av fetter och smörjmedel, övergång till miljöanpassade oljor/vätskor, minska risken för läckage/utsläpp, förbättrad energianvändning, minska transporter och så vidare.
  • Vi ska uppfylla lagar, föreskrifter och andra krav som är relevanta för vår verksamhet.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
  • Vi ska, så långt det är möjligt, välja leverantörer och samarbetspartners som också bidrar till en bättre miljö.
  • Vi ska så långt det är möjligt minska vår egen energiförbrukning och miljöpåverkan.
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation