O-ringar i HNBR

Hem » O-ringar i HNBR
Hydrogenerad nitril (HNBR) har en konstant temperaturtålighet. Standardformuleringar klarar temperaturer från -20°C till +150°C, medan specialformuleringar klarar temperaturer från -40°C till +150°C. Det används normalt inom hydraulik- och pneumatikindustrin. Materialet är kompatibelt med mineraloljor och kylgaser och har låg gas- och ångpermeabilitet. Jämfört med NBR klarar det högre driftstemperaturer och är mer kemikalieresistent. Materialet är resistent mot ozon och utspädda syror, men inte mot ketoner, estrar, aldehyder, aromatiska och halogenerade kolväten, aminer och starka syror.
EGENSKAPER
- Temperaturtålighet: Standardformuleringar klarar -20°C till +150°C, medan specialformuleringar klarar -40°C till +150°C.
- Används främst inom hydraulik- och pneumatikindustrin.
- Kemisk resistens: Materialet är kompatibelt med mineraloljor och kylgaser, och har låg gas- och ångpermeabilitet.
- Jämfört med NBR har materialet bättre resistens mot höga driftstemperaturer och kemikalier, men det är inte resistent mot ketoner, estrar, aldehyder, aromatiska och halogenerade kolväten, aminer och starka syror.
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation