O-ringar Beständighetstabell

Hem » O-ringar Beständighetstabell
Den nedladdningsbara tabellen på visar beständigheten hos några av de vanligaste syntetgummimaterialen i förhållande till olika medier. Tabellen är tänkt som en vägledning vid val av material för tätningar. Tänk på att resultatet kan variera beroende på den exakta sammmansättningen av tätningsmaterialet, eventuella okända tillsatser eller blandningar av olika medier. Det är därför lämpligt att först testa det tilltänkta materialet i det aktuella mediet.
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation