HT-316 PLUS

Högtemperatur - Glidlager i rostrfritt stål
Hem » HT-316 PLUS
Glidlager i rostfritt stål, Aisi 316L, som klarar höga temperaturer. Förångning av den speciella beläggningen. Flerlagersavlagring på ytan. Minsta hårdhet 180 HB och minsta tjocklek 15 μm. För optimal prestanda bör ytan på axeln bearbetas med en ytförädling mellan Ra 0,40 och 1,60 μm, beroende på olika tillämpningar. Hårdhet 100–160 HB5.
Kemikalieresistens
- Hydrocarboner: Utmärkt
- Hydroklorsyra (koncentrerad till 10%): Utmärkt
- Svavelsyra (koncentrerad till 10%): Utmärkt
- Metan: Utmärkt
- Syre: Utmärkt
- Natriumhydroxid: Utmärkt
- Flygande kväve: Utmärkt
- Lösningsmedel: Utmärkt
Teknisk Data
Enhet
Värde
Arbetstemperatur
°C
min -100°C - max +500 °C
Friktionskoefficient
μm
0,08-0,20
Max. Hastighet
m/s
0,40
Max. Statisk belastning
N/mm2
200
Max. Dynamisk belastning (max. hastighet 0,10 m/s)
N/mm2
150
Max. Dynamisk belastning (max. hastighet 0,40 m/s)
N/mm2
100
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation