FRITEX-625

Glidlager i Inconel med PTFE-väv
Hem » FRITEX-625
Glidlager i Inconel med PTFE-väv i en svart-grå färg och en tjocklek på 400 μm. Dess höga belastningskapacitet gör det lämpligt för krävande situationer. FRITEX-625 är även självsmörjande vid torr drift. För optimal prestanda bör ytan på axeln avslutas mellan Ra 0,40 och 1,60 μm, beroende på olika tillämpningar. Hårdhet 80–160 HB5.
Kemikalieresistens
- Hydrocarboner: Utmärkt
- Hydroklorsyra (koncentrerad till 10%): Utmärkt
- Svavelsyra (koncentrerad till 10%): Utmärkt
- Metan: Utmärkt
- Syre: Utmärkt
- Natriumhydroxid: Utmärkt
- Flygande kväve: Utmärkt
- Lösningsmedel: Bra
Teknisk Data
Enhet
Värde
Arbetstemperatur
°C
min -180°C - max +260 °C
Friktionskoefficient
μm
0,03-0,10
Max. Hastighet
m/s
0,50
Max. Statisk belastning
N/mm2
400
Max. Dynamisk belastning (max. hastighet 0,05 m/s)
N/mm2
190
Max. Dynamisk belastning (max. hastighet 0,50 m/s)
N/mm2
100
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation