Pink Seal PTFE

Hem » Pink Seal PTFE
Pinkseal består av PTFE förstärkt med huvudsakligen kiseldioxid (SiO2). Materialets fiberstruktur ger Pinkseal-packningar mycket god formstabilitet.

Packningar i Pinkseal används för de flesta medier förutom fluorbaserade media, kaustiksoda samt smälta alkaliska metaller. Materialet klarar arbetstemperaturer mellan -196°C och +200°C, och uppfyller kraven för FDA21, CFR 177.1550 samt BAM för flytande och gasformig syrgas i temperaturer upp till +200°C.
FÖRDELAR / EGENSKAPER
- Livsmedelsanpassat – FDA
- BAM för flytande och gasformig syrgas
- För de allra flesta olika media
- Förstärkt med kiseldioxid
- Hög mekanisk last
- Tryck: 85 bar
- Temperatur: -200 - +260°C
BESTÄNDIGHETER
- Hög gastäthet
- Kemikalieresistens
- Kliniska miljöer
- Mättad ånga
- Oljor & fetter
- Vatten & hydrolys
- Väder & ozon
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation