O-ringar i FKM

Hem » O-ringar i FKM
Materialet är konstant resistent mot temperaturer från -15°C till +250°C. Det har hög motståndskraft mot alifatiska och halogenerade kolväten, aromatiska lösningsmedel och esterbaserade hydraulvätskor, samt mot atmosfäriska ämnen, ozon, metan, LPG, mineraloljor och fetter. Trots sämre resistens mot låga temperaturer, uppvisar det exceptionell resistens mot höga temperaturer, även i tuffa miljöer med kolväten. Materialet saknar dock resistens mot ketoner, aldehyder, estrar med låg molekylvikt, kväveföreningar, starka syror, varmt vatten med ånga, bromsvätskor och ammoniak.
EGENSKAPER
- Temperaturtålighet: Materialet kan hantera ett brett temperaturområde från -15°C till +250°C.
- Hög kemisk resistens
- Materialet har exceptionell resistens mot höga temperaturer
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation