Lagringsföreskrifter

Hem » Lagringsföreskrifter
MATERIALENS HÅLLBARHETSTID OCH LAGRINGSDUGLIGHET
Alla våra fiber-material innehåller elastomerer som naturligt utsätts för åldringsprocess efter en tid. Olika kvaliteter av fiber innehåller även olika typer av elastomerer. Beroende på variant tillsammans med vulkaniseringsprocessen för respektive sort samt den omgivande miljön där Du lagerhåller produkterna påverkar hållbarheten.

Fiber-materialen innehåller ungefär 10 20% elastomeriskt bindemedel. Innebörden blir att de generellt sätt klarar lagerhållningen bättre än många rena gummiprodukter. En ogynnsam lagringsmiljö påverkar dock materialen som kan leda till att de inte uppfyller de utlovande egenskaperna.
IDEALISKT LAGRINGSFÖRHÅLLANDE
- Temperatur under +25°C
- Relativ luftfuktighet mellan 50-60%
- Dämpad belysning
MER INFORMATION
Under dessa förutsättningar garanteras en användbar minsta livslängd av 5 år. En absolut gräns för detta är emellertid okänd.

Utskurna packningar bör förvaras liggande.
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation