Beständighetstabell

Hem » Beständighetstabell
Beständighetstabell flänspackningar, standard.

Tabellen i den nedladdningsbara PDF:en visar beständigheten på våra respektive lagerhållna standarflänspackningar i förhållande till olika medier. Tabellen är tänkt som en vägledning vid val av material för packningar. Tänk på att resultatet kan variera beroende på den exakta sammansättningen av packningsmaterialet, eventuella okända tillsatser eller blandningar av olika medier. Det är därför lämpligt att först testa det tilltänkta materialet i det aktuella mediet.
TECKENFÖRKLARING
A = Rekommenderas

B = Lindrig påverkan

C = Medelsvår till avsevärd påverkan

O = Olämplig

- = Uppgift saknas
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation