Kvalitetspolicy

Teknikprodukter är mycket mer än sina produkter. Vid varje affärstillfälle skickar vi med allt det där som är värdefullt, men som inte syns, till exempel service i världsklass, rådgivning och 100% engagemang.

 • Rätt kvalitet – Vi har stor flexibilitet att välja rätt produkt vilket gör att vi kan hitta den bästa lösningen för våra kunder, och vår gyllene regel är att det är våra kunders behov som styr våra rekommendationer, ingenting annat.
 • Med hjälp av vår kunskap och nära relationer med våra kunder minimeras risken för fel i produktionen eller hos produkten.
 • Vi har snabb, säker och effektiv logistik från förfrågan till leverans. Därför kan vi erbjuda korta leveranstider med mycket hög leveransprecision.

Vägen dit:

 • Ett fungerande ledningssystem för kvalitet och miljö
 • Infria krav och förväntningar
 • Ansvar för kundens önskemål
 • Ömsesidigt förtroende inom företaget
 • Målmedveten kompetensutveckling
 • Arbeta med ständiga förbättringar

Vår kvalitetspolicy innebär även att vi skall eftersträva att infria förväntningar från våra anställda, våra leverantörer, våra kunder och våra ägare.

 

Miljöpolicy

Teknikprodukters strävan är att erbjuda lösningar och produkter som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom förebyggande av föroreningar och minskad energiförbrukning.

Exempelvis ökad livslängd på produkten, minskad friktion, minskad användning av fetter och smörjmedel, övergång till miljöanpassade oljor/vätskor, minska risken för läckage/utsläpp, förbättrad energianvändning, minska transporter och så vidare.

 • Vi ska uppfylla lagar, föreskrifter och andra krav som är relevanta för vår verksamhet.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
 • Vi ska, så långt det är möjligt, välja leverantörer och samarbetspartners som också bidrar till en bättre miljö.