Hållbara affärer

Hem » Hållbarhet » Hållbara affärer
Teknikprodukter ser en stadig ökning av efterfrågan på hållbara tekniklösningar, vilket öppnar upp nya affärsmöjligheter samtidigt som det skapar värde för våra kunder, leverantörer och samhället i stort.

Vi arbetar aktivt för att hjälpa våra kunder att hitta de mest effektiva och hållbara tekniklösningarna. Det innebär att inte bara förbättra deras verksamhet utan även bidra till samhällsnytta genom främjande av energieffektiva applikationer, produktion av förnybar energi, minskade utsläpp och tryggare arbetsplatser.

Vi följer noggrant vår utveckling inom hållbara affärer genom årliga mätningar av försäljningen av lösningar som positivt påverkar FN:s globala hållbarhetsmål.

Globala målen

Vi arbetar aktivt för att bidra till detta mål. Exempelvis levererar vi produkter till applikationer inom medicinteknik och läkemedelsbranschen.
Teknikprodukter arbetar aktivt för att vara en viktig aktör för optimering av effektiv produktion av förnyelsebar energi. Vi levererar lösningar till branscher inom vattenkraft, vindkraft, vätgas- och batteriproduktion samt eldistribution.
Vi bidrar till flera segment inom industri och infrastruktur, exempelvis levererar vi effektiva lösningar till processindustrin samt den spårbundna trafiken.
Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Därför arbetar vi aktivt med att leverera hållbara lösningar till den marina sektorn.
Logo
Logo
Logo
Logo
logo
Copyright © Teknikprodukter 2024
All rights reserved.
Producerad av JoKommunikation